TURBULATÖRLER

Kazanlarda duman gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın bünyesel verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlı olarak belli bir büyüklükte olur.

Turbulatörler, duman borulu buhar ve kalorifer kazanlarında boruların içinden geçen duman gazının turbulansını arttırmak suretiyle duman gazı ile boru iç yüzeylerinin daha fazla temas etmesini sağlamak ve buna bağlı olarak borulardaki ısı transferini yükseltmek, böylece duman gazı üzerindeki ısının daha büyük miktarının kazan içindeki suya geçmesini sağlayıp kazan duman gazı çıkış sıcaklığını düşürerek kazan verimini yükseltmek amacıyla kullanılırlar.

Mevcut bir kazanda duman borularında turbulatör kullanılması durumunda ısı transfer katsayısında %15 civarında bir artış ve buna bağlı olarak % 2 - %4 arası verim artışı sağlanabilir.

Duman borulu buhar ve kalorifer kazanlarında turbulatör kullanılmasıyla sağlanacak yararlar şunlardır :

  • Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veriminde %2 ile %4 arasında verim artışı sağlanır.

  • Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcamı için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.

  • Optimal kapasitesinin üzerinde çalışan veya yapısı itibarıyla düşük verimli olan kazanlara turbulator ilavesi ile kazan kapasitesi ve verimi optimum düzeylere çıkarılabilir.

Bir kazanda turbulatör kullanılmasıyla geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, kazanın turbulatörsüz durumdaki duman gazı çıkış sıcaklığına bağlıdır. Önceki ve sonraki sıcaklık farkı ne denli büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur.

Duman borulu buhar kazanlarında baca gazı çıkış sıcaklığı, buhar basıncına uyan doymuş buhar sıcaklığına bağlı olarak belli bir değerin altına düşemediğinden, gaz (doğal gaz - LPG) yakıtlı duman gazları üzerindeki kalan ısıdan yararlanılması amacıyla ekonomizer veya hava ısıtıcısı kullanılması özellikle önerilir.

 

Turbulatörler, kullanılacak kazanın çalışma rejimi, işletme basıncı, yakıt cinsi, kullanılacak borulardaki gaz sıcaklıkları, gazın kirlilik durumu, boru çapı, işletme koşulları, vb. faktörler dikkate alınarak boyutlandırılır ve gereğine göre siyah ve/veya paslanmaz malzemeden imal edilirler.

 

KONDENS ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

BLÖF ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

EKONOMİZERLER

HAVA ISITICILARI

TURBULATÖRLER

ANA
SAYFA

 

mail: mail@demirmakina.com