SICAK HAVA JENERATÖRLERİ

 • Atelyeler,

 • Hangarlar,

 • Tavuk Çiftlikleri,

 • Çamaşırhaneler,

 • Tuğla - Kiremit,

 • Seramik sanayi,

 • Boyahane,

 

 • Kurutma Tesisleri,

 • Tekstil,

 • Baskı,

 • Matbaa,

 • Meyva Kurutma,

 • Klima Santalleri,

 

ve endüstrinin sıcak hava ihtiyacı olan tüm dallarında hızlı ve emniyetli
sıcak hava üretiminde kullanılır.

Sıcak hava jeneratörleri, sanayinin değişik dallarında kullanılacak sıcak havanın herhangi bir aracı ısıtıcı ortam olmaksızın doğrudan doğruya üretiminde kullanılırlar.

Sıcak Hava Jeneratörleri, ısıtma - havalandırma tekniği çerçevesinde daha çok, fabrika, hangar, vb.büyük hacımlı mahallerin kanal bağlantılı veya bağlantısız ayrı bir cihaz olarak ısıtılmasında veya cami, kilise, spor, sinema, düğün ve toplantı salonları gibi kısa devreli kullanılan yerlerde, kanal dağıtma sistemli merkezi ısıtma cihazı olarak kullanılabilirler.

Mahal ısıtması amacıyla kullanılacak Sıcak Hava Jeneratörlerinin en büyük avantajı, kısa devreli ısıtmalarda anında devreye girmesidir. Diğer sistemlerdeki, sistemin ısınması, buhar tutması, vb. gibi nedenler ile süre ve enerji kayıpları yaşanmaz.

Sıcak Hava Jeneratörleri, tavuk çiftlikleri, çamaşırhaneler, tuğla - kiremit fabrikaları, seramik sanayi, tekstil boya, apre, baskı ve fikse işlemleri, matbaacılık,
meyve ,çay, ağaç, kereste
kurutma tesisleri, süt tozu üretimi, kum, kaolen, vb. kurutma proseslerinde kullanılması gereken yüksek sıcaklıkta hava üretimi için idel cihazlardır.

Buhar, sıcak su, kaynar su veya kızgın yağ gibi bir ısıtıcı akışkan tarafından ısıtılarak temin edilecek sıcak hava kapasitesi ve sıcaklığı, ısıtıcı ortamın kapasite ve sıcaklığına bağlıdır ve sağlanabilecek azami sıcaklık, ısıtıcı ortam sıcaklığıdan en az 30-40ºC daha düşüktür. Bu tür tesisler ile 200ºC ye kadar sıcaklıklarda hava üretimi için yüksek basınçlı buhar kazanı veya kızgın yağ kazanı kullanılması gerekir. Hava sıcaklığı yükseldikçe kullanılacak buhar kazanının işletme basıncı da yükselir ve kullanılacak hava ısıtıcı eşanjörlerin yüzeyleri büyür. Özellikle 250ºC ve daha büyük sıcaklıklarda sıcak hava üretimi için kızgın yağ kazanlarının kullanılması da ihtiyaca cevap vermez.
Bu tarz sıcak hava üretimi kazan sistemi, hava ısıtıcı eşanjör, ısıtıcı akışkan için tesisat, vanalar, kondenstoplar, otomatik kontrol cihazları vb. detaylı ve pahalı bir yatırımı gerektirir. Ayrıca bu işletmelerin yönetimi, bakımı, işletme emniyetinin sağlanması; işletme masraflarını arttırdığı gibi sistem verimleri de düşük olmaktadır.

DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ ile detaylı ve pahalı bir yatırıma gerek kalmaksızın, doğrudan doğruya istenilen sıcaklık ve miktarda çok seri bir şekilde (anında !) sıcak hava üretimi gerçekleştirilmektedir.

DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ ile sıcak hava üretiminde sistem, vantilatör, sıcak hava jeneratörü ve yakıcıdan oluşmakta, istenilen hava sıcaklığı otomatik olarak ayarlanabilmektedir.

İNDİREKT (Eşanjör Tipi) SICAK HAVA JENERATÖRLERİ  
(Duman Borulu ve Cidarlı olmak üzere iki ana tipte imal edilirler)


Duman Borulu DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ, klasik kazanlara benzer bir yapıda alev-duman borulu 3 geçişli olarak dizayn edilirler. Hava akışına uygun armudi veya silindirik yapıda, yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun malzemeden imal edilen yanma hücresi  içinde yakılan yakıtın duman gazları, 1. ve 2. geçiş borularından geçerek ısılarını jeneratörden geçen havaya aktarırlar.Yakılan yakıt ve hava devreleri birbirlerine karışmazlar. Piyasada ve literatürde termoblok olarak adlandırılan tiplerdir.

Cidarlı DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ, modern bir dizayna sahip olup iç içe geçmiş cidarlardan oluşmaktadır. Kullanım amaçları, üretilecek hava debisi, sıcaklığı ve karakteristikleri dikkate alınarak 2 veya 3 geçişli olarak dizayn ve imal edilirler.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilen yanma hücresi içinde yakılan yakıtın radyasyon ısısı yanma hücresi cidarlarından, konveksiyon ısısı ise 2 veya 3 geçişli olarak düzenlenen konveksiyon yüzeylerinden, cihaz içinden geçen havaya aktarılır. Yakılan yakıt ve hava devreleri birbirlerine karışmazlar.
Baca gazı çıkış sıcaklığı, kullanılan yakıt cinsine ve üretilen hava sıcaklığına bağlı olarak asgari düzeyde tutulduğundan işletme verimleri yüksektir. Yanma hacmı ve ocak ısı yükleri optimum değerlerde olduğundan yanma verimleri %99-100 dür.
Yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerjinin büyük bir bölümü jeneratör içinden geçen havaya aktarıldığından, DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ verimleri %92 mertebesine kadar çıkabilir.

DIREKT ATEŞLİ SICAK HAVA JENERATÖRLERİ

DEMİR MAKİNA DİREKT ATEŞLİ SICAK HAVA JENERATÖRLERİ, çeşitli proseslerde kullanılacak sıcak havayı, yüksek ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş yanma hücresi içinde yakılan yakıtın duman gazlarının doğrudan doğruya sirküle eden havaya karıştırılması suretiyle üretirler. Yakılan yakıtın tüm enerjisi, üretilen sıcak hava içerisine aktarıldığından verimleri %100 dür. Bu işlem esnasında cihaza verilen havanın bir bölümü yanma hücrei içine sekonder hava olarak sevkedildiğinden yanma işlemi fazla hava vasıtasıyla mükemmel olarak gerçekleşir; yanma ürünü, dolayısıyla üretilen sıcak hava içinde is ve kurum olmaz. Mükemmel yanma sonucu oluşan duman gazları içinde az miktarda su buharı, yüksek miktarda azot ve hava ve eser miktarda karbondioksit bulunduğundan yanma ürünleri insan sağlığına ve çevreye zararlı değildir

Direkt Ateşli Sıcak Hava Jeneratörleri, 450ºC ye kadar yüksek ısıya dayanıklı sac malzemeden, 600ºC ye kadar refrakter malzemeden imal edilmiş yanma hücreli olarak dizayn ve imal edilirler.

DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • İstenilen debi ve sıcaklıkta kaliteli sıcak hava, anında üretirler.
 • Patlama, yangın, vb. işletme tehlikeleri olmadığından kullanıcı yanına veya meskun mahallere özel bir önlem almaya gerek kalmadan yerleştirilebilirler. İçlerinde sıvı akışkanlar olmadığından ve dğer cihazlara oranla oldukça hafif olduklarından kullanıcı yanına, üstüne veya uygun bir yere monte edilebilirler.
 • Küçük ölçülere sahip olup, az yer kaplar. Müşteri isteği ve yer durumuna uygun tipte dizayn ve imal edilirler.
 • Cihaz; sıcak hava üretici (jeneratör gövdesi), brülörü, vantilatörü, kompakt elektrik panosu ve gerekli emniyet düzenekleri ile ortak bir şase üzerinde paket olarak sunulmaktadır.
  Montaj, demontaj, işletme ve bakımı son derece kolaydır.
 • Cihaz içinde sıvı bir akışkan olmadığından, cihazlar yerleşme durumuna ve kullanım amacına uygun olarak dik, yatık, eğik, vb. konumlarda imal ve monte edilebilirler. Özel yerleşme durumları ve talepler için özel dizayn ve imalat yapılabilir.
 • Yakıt seçeneğine bağlı olarak sıvı (Fuel oil / Motorin) ve gaz (Doğal gaz / LPG) yakıtlı brülörler ile kullanılabilmektedir. Kullanılan brülörlerin mono blok özellikte olması sebebiyle özel servis ve ilâve bir bakım masrafı yoktur.
 • Üzerindeki hazır kompakt elektrik panosu sayesinde, istenilen değerlerde tam otomatik ve güvenli çalışır.
 • Üretilecek hava sıcaklığı ve çalışma koşullarına en uygun malzemeler kullanılarak dizayn ve imal edilirler.
 • Tüm gövdeyi saran kaya yünü esaslı ısı izolasyonu ile çevreye olan ısı kayıpları asgariye indirilmiştir.

DEMİR MAKİNA SICAK HAVA JENERATÖRLERİ ile her türlü yakıtlar kullanılarak,
3.000.000 kcal/h kapasite, 600ºC sıcaklığa kadar düşük yatırım maliyetli, yüksek verimli, üstün işletme emniyetli, yeterli miktar ve istenilen sıcaklıkta sıcak hava üretimi en ekonomik bir şekilde gerçekleştirilir.

Özellikle klima santrallarında kullanılmak üzere, kazan, ısıtıcı serpantin, tesisat, vb. detaylarını ortadan kaldıran, yatırımı ekonomik, işletilmesi son derece kolay dizaynlarımız vardır.

Talep halinde kömür, odun, talaş, prina ve benzeri katı yakıtlar için özel dizayn ve imalatlar yapılabilir.

 

mail: mail@demirmakina.com