SERPANTİNLİ BOYLERLER

Konutlar, oteller, iş yerleri ve sanayi tesisleri gibi yerlerde ihtiyaç duyulan sıcak suyun temini genellikle boylerler tarafından sağlanır.

Bir çok tesislerde boylerin hacmi, 1 saatlik azami sarfiyatı karşılayacak şekilde seçilir.

Serpantin yüzeyleri, genel olarak, boyler içinde depolanan suyun 1,5 - 2 saatte ısıtılacağı dikkate alınarak hesaplanır.

Su çekişinin sürekli olduğu tesislerde, serpantin yüzeyinin hesabında azami saatlik kapasite dikkate alınır.

Boylerlerde depolanan su, bir kalorifer kazanı tarafından üretilen sıcak su veya tesiste üretilen buhar ile ısıtılarak kullanım yerlerine gönderilir.

Isıtma devresi, boyler içine yerleştirilmiş bir serpantinden veya boyler gövdesi üzerine sarılmış bir gömlekten oluşur.

Aynı boylerin iki farklı akışkan tarafından ısıtılması gerektiği durumlarda, boyler cidarlı ve serpantinli olarak imal edilir. Akışkanın biri serpantin tarafından, diğeri cidar tarafından sirküle ettirilir.

Serpantinli boylerlerde ısıtıcı akışkan olarak kalorifer sıcak suyu, kaynar su, buhar veya kızgın yağ kullanılabilir.

Cidarlı boylerlerde ısıtıcı akışkan basıncı nispeten düşük olması gerektiğinden; ısıtıcı akışkan olarak kalorifer sıcak suyu, güneş enerji sistemi sıcak suyu, veya düşük basınçlı buhar kullanılabilir.

 

SERPANTİNLİ BOYLER       DIN 4801

SERPANTİNLİ BOYLER       DIN 4802


Serpantin ısıtma yüzeyleri, kapasite ve ısıtıcı akışkan özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

Serpantinler, ısıtıcı akışkanın karakteristikleri, çalışma koşulları ve müşteri talepleri dikkate alınarak,

  • demir borulu

  • çelik çekme borulu

  •  bakır borulu

olarak imal edilebilir.

 

[ÇİFT CİDARLI BOYLERLER]

mail: mail@demirmakina.com