KIZGIN YAĞ KAZANLARI

 • Tekstil,

 • Kağıt - Karton - Mukavva,

 • Kauçuk,

 • Kimya sanayi,

 • Asfalt, zift,

 • Vernik, Boya imalatı,

 • Kereste, Parke

Yüksek Sıcaklıkta Isıya
İhtiyaç Duyulan Her Yerde

 • Boyahane,

 • Petrol Endüstrisi,

 • Deri sanayi,

 • Yağ sanayi,

 • Deterjan sanayi,

 • Konservecilik,

 • Şişeleme,

 • Boya fırınları,

Günümüz teknolojisinde muhtelif proseslerde yüksek sıcaklıklar gerekmekte, buna bağlı olarak yüksek sıcaklıkta bir ısı transfer ortamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Buhar ve kaynar su bu ihtiyaçlara belli basınçlara kadar cevap verebilmekte, daha yüksek sıcaklıklarda ulaşılması gereken basınç değerleri, çözümleri pahalı ve tehlikeli boyutlara ulaştırmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi en verimli ve emniyetli bir şekilde kızgın yağ kazanları ile sağlanabilmektedir.

Kızgın yağ kazanlarında yapısında herhangi bir değişikliğe uğramadan atmosferik basınçta 320ºC ye kadar ısıtılabilen termik yağlar kullanılmaktadır. Kazan ve tesisat borularında sirküle eden termik yağın tesisat ve cihazlarda herhangi bir korozyon ve kireç bağlama gibi sakıncaları söz konusu olmamaktadır.

Kızgın Yağ Sistemlerinin Buhar Sistemlerine Oranla Avantajları Şunlardır :

YÜKSEK SICAKLIK
Kızgın yağ sistemi buhar sistemine oranla atmosferik basınçta çok yüksek sıcaklıklar sağlar. Örneğin 250ºC sıcaklık için gerekli buhar basıncı 40 atü dür.

İŞLETME EMNİYETİ
Kızgın yağ sistemleri genleşme tankları vasıtasıyla atmosfere açık olarak işletilmektedir. Bu sistemlerdeki basınç kazan ve tesisat direnci kadardır. Buhar kazanlarında olduğu gibi patlama tehlikesi yoktur. Kızgın yağ sistemi işletme emniyeti, buhar sistemine göre yüksektir.

VERİM
Kızgın yağ kazanı verimi yüksek baca gazı çıkış sıcaklığı nedeniyle buhar kazanı veriminden düşük olmakla birlikte sistem olarak dikkate alındığında buharlı sistemdeki kondens kayıpları, blöf kayıpları, flash buhar kayıpları ve su kayıpları olmadığından kızgın yağ sistemi verimi daha yüksektir.

İŞLETME ve BAKIM
Kızgın yağ sistemleri işletme personeli ve bakım maliyeti daha düşüktür.
Kızgın yağ sistemlerinde paslanma, korozyon, kireç, taş tutma gibi problemler yoktur.

KALİTE
Kızgın yağ sistemlerinde sıcaklık kontrolu otomatik kontrol vanaları ile çok daha mükemmel ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da üretilen üründe standart bir kalitenin sağlanmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

YATIRIM ve İŞLETME MALİYETİ
Kızgın yağ sistemleri yatırım maliyeti tesis bazında bakıldğında daha düşük olabilmektedir.
İşletme maliyeti, sistem verimi, personel gideri, su harcamı, bakım, onarım ve yedek parça giderleri dikkate alınığında buhar kazanlarına oranla çok daha düşüktür.

BUHAR ÜRETİMİ
İşletme içinde buhar ihtiyacı olan bölümlerin bu ihtiyacı, sisteme ilave edilecek kızgın yağ/buhar jeneratörleri ile sağlanabilir. Kızgın Yağ/Buhar Jeneratörleri ile muhtelif kapasitelerde 8 atü işletme basıncına kadar buhar, emniyetli ve düşük maliyetli bir şekilde üretilebilir.
Kızgın Yağ/Buhar Jeneratörleri, baca ve yakıt tankı gibi sabit ve yer kaplayan techizata gerek duymadığından ve patlama tehlikesi olmaksızın işletme emniyeti mükemmel derecede sağlanabildiğinden, buhar kullanan cihazlara en uygun ve yakın konumda paket halinde yerleştirilebilir.

ISI GERİ KAZANIMI
Kızgın yağ kazanları, yüksek kazan baca gazı çıkış sıcaklıkları nedeniyle ısı geri kazanma sistemleri uygulanmaya en müsait kazanlardır.
Kazan üzerine veya arkasına ilave edilecek ekonomizer veya hava ısıtıcıları ile işletme sıcak su veya sıcak hava ihtiyacının bir bölümü veya tamamı ekonomik olarak, cüzi bir yatırımla sıfıra yakın bir maliyetle, üretilebilir.

 

Kızgın Yağ Kazanları ....
Kızgın Yağ Buhar Üreticiler

 

mail: mail@demirmakina.com