EŞANJÖRLER
( ISI DEĞİŞTİRİCİLER )

Isıya
İhtiyaç Duyulan Her Yerde

Eşanjörler (Isı değiştiricileri), farklı sıcaklıklardaki iki akışkan arasında ısı enerjisinin değişimini sağlayan cihazlardır.

Isı değiştiricileri, kendilerini oluşturan yüzeylerin geometrisine ve ısı transfer şekline göre 4 temel sınıfa ayrılırlar.

 • Borulu ısı değiştiriciler

 • Plakalı ısı değiştiriciler

 • Genişletilmiş yüzeyli ısı değiştiriciler (kanatlı borulu eşanjörler)

 • Rejeneratif ısı değiştiriciler

BORULU ISI EŞANJÖRLERİ

Borulu ısı eşanjörleri, tüm proseslerde en yaygın olarak kullanılan ısı değiştirici sınıfıdır. Kendi grubu içinde çok çeşitli tipleri vardır.

Borulu ısı eşanjörlerinde ısı transfer yüzeyi borulardan oluşur. Akışkanın biri boruların içinden akarken, diğer akışkan gövde tarafından borulara paralel veya çapraz olarak akar.Dolayısıyla ısı transferi boru yüzeylerinde gerçekleşir.

Borulu Isı Eşanjörleri Temel elemanları:

 • Isı transferinin gerçekleşmesini sağlayan düz veya firkete (U) şeklinde kıvrılmış borular,

 • Genelde borudan bazı özel durumlarda veya büyük çaplarda sactan kıvrılarak imal edilen gövde,

 • Boruların tespit edildiği ayna veya aynalar,

 • Gövde içinde boruların dışındaki akışı yönlendiren ve borulara destek olabilen yön değiştirme perdeleri,

 • Gövde tarafı akışkanının giriş ve çıkışını sağlayan gövde nozulları,

 • Boru tarafı akışkanının giriş ve çıkışını sağlayan kafa ve kafa nozulları,

 • Ayna ve kafaların tespitini sağlayan flanşlar,

 • Eşanjörün herhangi bir kaide üzerine montajını sağlayabilecek taşıyıcı ayaklar,

 • Eşanjör dış yüzeylerinden ısı kaybını önleyecek izolasyon.

İşletme koşulları, izin verilen basınç düşümü, işletme basıncı büyüklüğü, akışkanların kirlilik ve korozif özellikleri, vb.  faktörler dikkate alınarak siyah, galvaniz, paslanmaz ve bakır boru malzemeli olarak çeşitli gövde ve boru tarafı akış düzenlemeleri uygulanır.

Özellikleri :

 • Çok yüksek basınçlarda çalışabilecek şekilde dizayn ve imal edilebilirler.
 • Son derece esnek ve sağlam dizayna sahiptirler.
 • Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde dizayn ve imal edilebilirler.
 • Termik şoklara dayanıklıdırlar.
 • Boyut sınırlaması yoktur.
 • Tüm uygulamalarda kullanılabilirler.
 • Basınç kayıpları asgari düzeydedir ve proses amacına uygun olarak asgari düzeyde tutulabilir.
 • Bakım, onarım ve temizlik için kolaylıkla sökülebilir ve tekrar monte edilebilirler.
 • Bakım ve onarımları kolaydır.
 • Tümüyle iç piyasadan kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden imal edildiklerinden yedek parça ve conta sorunları yoktur.
 • Boyutlar, ağırlık ve kapladıkları alan plakalı eşanjörlere göre daha büyüktür.

 • Boru çapı, boru sayısı, boru uzunluğu, boru adımı ve boru düzenlemesi değiştirilebilir. Bu nedenle borulu ısı değiştiricilerin dizaynlarında oldukça esneklik vardır.

Borulu ısı değiştiricileri; çift borulu, çok borulu, helezon ve spiral borulu tiplerde dizayn ve imal edilebilirler.

 

 
 

EŞANJÖR İMALAT PROGRAMI

 
 

Kalorifer Eşanjörleri

Buhar, kızgın yağ veya kaynar su gibi daha sıcak bir akışkan vasıtasıyla kalorifer sistemi için 70/90 ºC sıcak su üreten eşanjörlerdir. Her iki tarafta bulunan akışkanlar korozif olmadıklarından gövde ve boruları siyah malzemeden imal edilir. Isıtıcı akışkanın kızgın yağ olması halinde çelik çekme borular, buhar ve kaynar su olması halinde dikişli siyah borular kullanılır. Kalorifer eşanjörleri, genel olarak U borulu yatay perdeli tipte dizayn ve imal edilmekle birlikte, dizayn şartlarının gerektirdiği durumlarda düz borulu veya dikey perdeli olarak da dizayn ve imal edilebilirler.

 

 
 

Sıcak Su Eşanjörleri

Herhangi bir tesiste kullanım amaçlı sıcak su üreten eşanjörlerdir. Eşanjöre giren taze su, buhar, kızgın yağ, kaynar su veya kalorifer sistemi suyu gibi daha sıcak bir akışkan vasıtasıyla istenilen sıcaklığa kadar anında ısıtılarak kullanma mahalline gönderilir.

Eşanjör, boruların içinden ısıtıcı akışkan, dışından ısıtılacak taze su geçecek şekilde dizayn edilir.  Eşanjöre verilen taze su, içerdiği çözünmüş oksijen nedeniyle korozif olduğundan, eşanjör gövde ve borularını oksijen korozyonundan korumak amacıyla eşanjör imalatı müteakip komple sıcak daldırma işlemine tabi tutulur veya (özellikle üretilen su sıcaklığının 70 ºC den yüksek olduğu durumlarda) taze suyun temas ettiği gövde ve borular paslanmaz malzemeden imal edilir; ya da eşanjör, boruların içinden ısıtılacak taze su, dışından ısıtıcı akışkan geçecek şekilde dizayn edilir bu kez borular bakır boru olarak seçilir ve kullanılır.

 

 

Fuel oil Eşanjörleri

 • Tank Emiş Isıtıcıları

 • Tank Taban Isıtıcıları

 • Yakıt Filtreleme Pompalama Isıtma İstasyonları

Yakıt olarak fuel oil kullanan tesislerde, fuel oilin pompalanması ve brülör veya beklerde yakılması için ısıtılması gerekir. Bu amaçla yalnızca borulu eşanjörler kullanılabilir. Fuel oilin depolama tankından emilerek tesisata basılabilmesi için asgari 40 ºC sıcaklıkta olması gerekir. Bu amaçla depolama tankı içine taban ısıtıcısı olarak tanımlanan boru serpantinleri döşendiği gibi, tank yakıt çıkışına da emiş ısıtıcısı imal ve monte edilir. Tank emiş ısıtıcısında ısıtılarak pompa vasıtasıyla emilen yakıt, hat ısıtıcısından geçirilip sıcaklığı daha da arttırıldıktan sonra yakıcıya pompalanır. Hat ısıtıcısında ısıtılan yakıtın sıcaklığı, yakıcının tipi ve özelliklerine göre 60 ila 130 ºC arasında değişir.
 

 
 

Hidrolik Yağ Soğutucuları

Hidrolik preslerde kullanılan hidrolik yağları, işlevleri esnasında ısınırlar. Yağların, aşırı ısınarak oksitlenmelerini ve bozulmalarını önlemek amacıyla soğutulmaları gerekir. Soğutma işlemi için genel olarak hidrolik yağ soğutucu bir eşanjör ile soğutma kulesinden ve eşanjörden sirküle ettirilen soğutma suyu kullanılır. Hidrolik yağ soğutucuları, düz veya U borulu tipte, bakır veya demir borulu eşanjörlerdir.
Hidrolik yağların soğutulmaları amacıyla kanatlı borulu, hava soğutmalı konvektör tipi hidrolik yağ soğutucuları da kullanılabilir.
 

 
 

Proses Eşanjörleri

Herhangi bir tesiste iki akışkan arasında ısı değişimini sağlayarak bir akışkanın diğeri tarafından ısıtılması veya soğutulması amacıyla kullanılan eşanjörlerdir.

 Bu eşanjörler, akışkan basınç ve karakteristikleri, ısı değişim kapasiteleri, yerleştirilecekleri yerlerin ölçüleri, vb. kriterler dikkate alınarak özel olarak dizayn ve imal edilirler.

 

 

Helezon Borulu Eşanjörler

Helezon borulu eşanjörler genelde tank içlerine monte edilerek, tank içinden geçen akışkanın ısıtılması veya soğutulması amacıyla kullanılırlar. Monte edilecekleri tank ölçülerine uygun olarak dizayn ve imal edilebilirler.
Helezon veya spiral eşanjörler, aynı zamanda ısı geri kazanım sistemlerinde, üzerlerinde yararlanılabilir ısı taşıyan yüksek sıcaklıktaki her türlü atık gazların ısısının sıvı bir ortama aktarılarak geri kazanılması amacıyla da kullanılırlar.
 

 

Spiral Borulu Eşanjörler

Spiral borulu eşanjörler genellikle hava veya gazların ısıtılması veya soğutulması amacıyla kullanılırlar. Sıvı akışkan boruların içinden, gaz akışkan boruların dışından geçer. Spiral borularda borularda ısı transfer katsayısı, düz borulara oranla daha yüksek olduğundan birim yüzeyden azami ısı geçişi sağlanır. Konstrüksiyonlarından ötürü bulundukları hacmı azami oranda doldururlar(küçük hacımlara büyük yüzeyler sığdırılabilir).
Spiral borulu eşanjörler, aynı zamanda ısı geri kazanım sistemlerinde, üzerlerinde yararlanılabilir ısı taşıyan yüksek sıcaklıktaki her türlü atık gazların ısısının sıvı bir ortama aktarılarak geri kazanılması amacıyla da kullanılırlar.
 

 

Firkete Borulu Eşanjörler

Firkete borulu eşanjörler, genellikle havuz ve depolardaki akışkanların ısıtılması veya soğutulması amacıyla kullanılırlar. Monte edilecekleri havuz veya depo ölçülerine uygun olarak dizayn edilebilirler. Boru cins ve çapları, kullanım amacına, akışkan cinsine, montaj yerine, vb. faktörlere göre değişiklik gösterir.

Firkete borulu eşanjörler, aynı zamanda ısı geri kazanım sistemlerinde, üzerlerinde yararlanılabilir ısı taşıyan nispeten kirli atık gazların ısısının sıvı bir ortama aktarılarak geri kazanılması amacıyla imal edilen ekonomizerlerde demetler halinde kullanılırlar.
 

 

Kanatlı Borulu Eşanjörler

Hava veya gazların, buhar, kızgın yağ, kaynar su veya kalorifer sistemi suyu gibi daha sıcak bir akışkan vasıtasıyla ısıtılması veya soğutucu bir akışkan vasıtasıyla soğutulması amacıyla kullanılan eşanjörlerdir.

Isıtıcı veya soğutucu akışkan boruların içinden akar. Hava veya gaz tarafındaki ısı transfer katsayıları sıvı veya buhar tarafındaki ısı transfer katsayılarından oldukça düşük olduğundan, borular üzerine kanatlar sarılarak veya geçirilerek ısı transfer yüzeyi arttırılır. Bu şekilde elde edilen kanatlı borulardan oluşan eşanjörler piyasada radyatör veya batarya adıyla adlandırılırlar.

 

İmalatımız olan kanatlı borulu eşanjörler:

 • Bakır borulu, aluminyum kanatlı bataryalar

 • Çelik borulu, çelik geçme kanatlı bataryalar

 • Çelik borulu, aluminyum geçme kanatlı bataryalar

 • Çelik borulu, sarma çelik kanatlı bataryalar

 • Paslanmaz çelik borulu, paslanmaz çelik kanatlı bataryalar

Kanatlı borulu eşanjörler endüstri tesislerinde çok çeşitli amaçlar için kullanılırlar.

 • Klima santrallerinde geçen havanın ısıtılması ve/veya soğutulması amacıyla,

 • Kompresörlerden çıkan basınçlı sıcak havanın dış hava vasıtasıyla soğutulması amacıyla,

 • Kapalı devre olarak sirküle eden soğutma suyunun hava tarafından indirekt olarak soğutulması amacıyla,

 • Kurutma, fikse etme, vb. işlemleri için kullanılacak sıcak havanın daha yüksek sıcaklıktaki bir akışkan tarafından ısıtılarak üretilmesi amacıyla,

Isıtıcı ve soğutucu akışkanın sıcak veya soğuk su olması halinde bakır boru üzerine aluminyum kanatlı olarak kullanılırlar.

Isıtıcı akışkanın yüksek basınçlı veya buhar olması halinde ve yüksek sıcaklıkta hava veya gaz üretimi gerektiğinde, çelik boruların üzerine çelik kanat sarılması ile imal edilen kanatlı borulardan oluşan bataryalar kullanılır.

 

Kanatlı borulu eşanjörler, ısı geri kazanım sistemlerinde, üzerlerinde yararlanılabilir ısı taşıyan temiz atık gazların ısısının sıvı bir ortama aktarılarak geri kazanılması amacıyla da kullanılırlar.

Kanatlı borulu bataryalar kompresörlerden çıkan basınçlı sıcak havanın dış hava vasıtasıyla soğutulması, böylece içindeki suyun yoğuşturularak ayrılması amacıyla da kullanılırlar.

     
  Diğer Eşanjör İmalatlarımız İmalatımız olan Eşanjör Tipleri
 

Isı Geri Kazanım Eşanjörleri

Kondens Soğutucu Eşanjörler

Blöf Soğutucu Eşanjörler

Atık Su Isı Geri Kazanım Eşanjörleri

Kondenserler

Evaporatörler

Reboilerler

Buhar Üreticiler

Hava Isıtıcı ve Soğutucu Eşanjörler

Basınçlı Hava Isıtıcı ve Soğutucu Eşanjörler

Kesme Yağı Soğutucular

Süt, şarap, ketçap, salça, vb. gıda ısıtıcı ve soğutucular

 

U Borulu Eşanjörler

Düz Borulu Eşanjörler

Yatay Perdeli Eşanjörler

Dik Perdeli Eşanjörler

Çift Borulu Eşanjörler

Yüzer Kafalı Eşanjörler

Tank Emiş Isıtıcıları

Tank Taban Isıtıcıları

Yakıt Filtreleme Pompalama Isıtma İstasyonları

Helezon Borulu Eşanjörler ve Serpantinler

Spiral Borulu Eşanjörler ve Serpantinler

Kanatlı Borulu Eşanjörler ve Serpantinler

 

Borulu ve Plakalı Eşanjörlerin Seçiminde Dikkate Alınması Gerekli Faktörler

  Borulu Eşanjör Plakalı Eşanjör
Akışkanların tipleri ve fazları her fazdaki akışkanlar faz değişimi olmayan akışlar
Akışkanların basınç ve sıcaklıkları düşük ve yüksek basınçve sıcaklıklar nispeten düşük basınç ve sıcaklıklar
Akışkanların debileri düşük ve yüksek debiler nispeten düşük debiler
İzin verilen basınç kayıpları düşük basınç kaybı yüksek basınç kaybı
Akışkanların korozif özellikleri

temin edilebilen boru kalitesi ile sınırlıdır

contaların izin verdiği korozif akışkanlar
Akışkanların kirlilik durumları kirli akışkanlar temiz akışkanlar
Akışkanların yoğunluk ve viskoziteleri her türlü yoğunluk ve viskozite düşük yoğunluk ve viskozite
Eşanjör boyutları nispeten büyük oldukça küçük
Bakım onarım giderleri düşük nispeten yüksek
Kolay temin edilebilme iç piyasa dış piyasa
İlk yatırım giderleri optimal nispeten düşük
   

İmalatımız olan eşanjörlerin ısıl hesapları ve projeleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

mail: mail@demirmakina.com