DUMAN GAZI YIKAMA ve FİLTRELEME SİSTEMLERİ

Duman gazı yıkama ve filtreleme sistemleri, özellikle kömür veya fuel oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtlar kullanan kazanların, bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunabilecek kül, kurum, vb. partiküller ile çevre sağlığına zararlı kükürt dioksidin tutulması ve ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar.

Bu amaçla, kazan duman gazı, kapasite ve sıcaklığına uygun özelliklerde bir aspiratör vasıtasıyla emilerek yıkayıcılı klasik siklona verilmektedir. Siklon girişinde ve içinde gerekli yerlere yerleştirilen düzeler ile duman gazları içine su püskürtülmekte, böylece küçük taneciklerin birleşmesi ve ıslanarak ağırlaşması sağlanarak siklon tutma verimi arttırılmakta, aynı zamanda duman gazları içindeki kükürt dioksidin yıkanarak ayrılması sağlanmaktadır.

Siklonda yıkama ve santrifüj etkisi ile çökertilen kurumlar su ile birlikte siklon altındaki bunkerden bir boru ile kanalizasyona veya tesiste mevcut su arıtma sistemine verilmektedir.

Gaz yıkama sistemleri, atık gazın ve içerisinde bulunan kirleticilerin karakteristikleri dikkate alınarak her sistem için özel olarak tasarlanıp imal edilirler.

Yıkayıcılı siklon ve siklon baca arası duman kanalları, AISI 316 kalite korozyona dayanıklı paslanmaz sactan imal edilmektedir.

 

ATIK GAZ YIKAMA SİSTEMLERİ

* GAZ YIKAYICILAR

İçerisinde tozdan daha fazla çevre sağlığına zararlı ve çevreyi kirletici yağ, solvent, ağır metal buharları ve gazları, koku, vb. bulunan hava ve gazların yıkama suretiyle temizlenmesi amacıyla kullanılırlar.

Uygulama Alanları

  • Ram makinaları ve benzeri yüksek sıcaklıkta malzeme işleyen makinalardan çıkan atık gazların içerisinde bulunan çevreyi kirletici ve insan sağlığına zararlı yağ buharlarının yıkama suretiyle tutulması ve ayrılması amacıyla,
  • Yağlı ve tozlu malzeme işleyen her türlü sanayi tesisinde, çevreye atılan ve içerisindeki partiküller veya kirleticiler filtre sistemleriyle tutulamayan gazların temizlenmesinde.

"DEMİR MAKİNA Gaz Yıkama Sistemleri", atık gazın ve içerisinde bulunan kirleticilerin karakteristikleri dikkate alınarak her sistem için özel olarak tasarlanıp imal edilirler.

   

mail: mail@demirmakina.com