BLÖF ISISI
GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

BLÖF İŞLEMİ

Bir buhar üretme prosesinin kazan suyunda, çözünmüş ve suspansiyon halde bulunan katı parçacıklar oluşması kaçınılmazdır.
Belirli bir konsantrasyon seviyesinin üzerinde, katı parçacıklar kazanın içinde bir tortu oluşturabilirler ve kazan borularının içinde veya üzerlerinde birikerek ısı transferini yavaşlatır ve aşırı ısınmaya neden olabilirler. Bu durumda kazan verimi düşer, oluşacak tahribatlardan ötürü de kazan ömrü kısalır.
Bunlardan başka yüksek konsantrasyondaki katı parçacıklar, buhar ile birlikte sürüklenerek buhar hatlarına su taşınmasına, sistemde kullanılan buhar kullanan cihazların, vana ve kondenstopların kirlenerek işlevlerini yapamamalarına neden olabilirler.
Buhara su karışmasının kazan su seviyesinin aşırı yüksek olması, kazan buharlaşma yüzey yükünün yüksek olması ve kazan içi buhar çıkışında buhar kurutucuların olmaması veya bunların yetersiz olması gibi başka nedenleri de olmakla birlikte, bu duruma çoğunlukla aşırı alkalilik, çözünmüş veya asılı halde bulunan katı parçacıklar sebep olmaktadır.

Kazan blöfü, buhar kazanlarında bulunan sudaki çözülmüş katı maddeleri belli bir konsantrasyonda muhafaza edebilmek için gereklidir. Kazan içindeki suyun konsantrasyonu arttığında, kazanın dip seviyesinden kirliliğin yoğun olduğu bölgeden suyun bir miktarı konsantrasyon seviyesine bağlı olarak belli aralık ve sürelerle blöf edilerek ve blöf edilen miktarın yerine daha düşük konsantrasyonda su beslenerek konsantrasyon düşürülür. Bu işlem dip blöfü olarak adlanırılır.
Kazan içindeki askıdaki maddelerin yoğunlaşmasından ve köpürmesinden kaynaklanan sakıncaları gidermek için de yüzey blöfü yapılması gereklidir.
Bir buhar kazanında üretilen buharın kalitesi, kazan verimliliği ve işletme emniyeti bakımından hem dip hem de yüzey blöfü yapılması zorunludur.
Bu blöf suyu genellikle dış ortama atılır. Atılan bu sıcak su, enerji ve kaliteli su kaybına neden olur.
Enerji ve su tasarrufunun sağlanabilmesi için, su kalitesinin özelliklerini sabit tutmak koşulu ile dış ortama atılacak blöf suyunun minumum seviyede olması önemli bir husustur.

BLÖF ORANININ HESAPLANMASI

Aşağıdaki grafik, kazana giren besleme suyundaki toplam çözülmüş katı madde miktarı ile kazan içindeki suda bulunan çözülmüş katı madde seviyesi arasındaki ilişkiyi ve buhar üretiminin yüzdesi olarak yapılması gerekli blöf miktarlarını göstermektedir.
20 bar basıncın altında çalışan kazanlarda toplam çözünmüş katı madde miktarının maksimum 3500 ppm olması önerilir. 20 bar basıncın üstünde çalışan kazanlarda ise bu değer kazan basıncı yükseldikçe düşer.
Aşağıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi kazan besleme suyunun kalitesi arttıkça zorunlu olan blöf yüzdesi ve miktarı azalmaktadır.

Aşağıdaki grafik ise, blöf oranı ile kazan çalışma basıncı arasındaki bağıntıyı ve bu değerlere karşılık kayıp faktörünü belirtir. Bu kayıp faktörü buhar üretim maliyeti ile çarpılır ise blöf kayıplarını da dikkate alan buhar maliyeti hesaplanmış olur.


Besleme suyunda daha düşük oranda toplam çözülmüş madde miktarına aşağıdaki iki yöntemle ulaşılabilir.
1. Kondens geri kazanım oranının daha iyi bir duruma getirilmesiyle :
Kondens suyu, saf su veya demineralize su karakteristiklerinde olduğundan, geri kazanım oranı arttıkça taze besleme suyu oranı azalacağından ve buna bağlı olarak kazana beslenen su içindeki çözünmüş madde miktarı düşeceğinden, blöf oranı düşürülmüş olacaktır.


2. Sistemde bulunan su hazırlama sisteminin iyileştirilmesi ve daha da iyisi bu amaçla demineralize su hazırlama sistemi tesis edilmesi ile. Demineraliz su hazırlama sistemi ile sudaki çözülmüş katı madde miktarları 20 ppm in altına indirilebilir. Bu durumda pratikteki blöf miktarı sıfır olur.

Genel olarak, su kalitesinin iyileştirilmesi hem güvenlik açısından hem de enerji tasarrufu açısından önemlidir.

KAZAN BLÖF SİSTEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

  • Sırasıyla, sisteme giren suda, şartlandırılmış veya hazırlanmış suda ve kazan içindeki sudaki toplam çözülmüş katı madde miktarını dikkatli bir şekilde izleyiniz.

  • Kazanı, basıncıyla uyumlu bir şekilde, kazan domundaki toplam çözülmüş katı madde miktarının müsaade edilen en yüksek seviyesinde çalıştırınız. Blöf miktarını bu sınırlara ulaşacak şekilde ayarlayınız.

  • Sisteminize otomatik blöf sistemi tesis ediniz. Otomatik blöf sistemleri, kazan konsantrasyonunu emniyetli bir şekilde kontrol etmenizi sağladığı gibi el ile göz kararı yapılan blöflerden oluşabilecek ekstra kayıpları önler. Otomatik blöf sistemleri, sağladıkları kalite ve ısı ekonomisi ile yatırımlarını kısa sürede amorti ederler.

  • Eğer blöf otomatik ve sürekli değilse toplam çözülmüş katı madde miktarı sık sık kontrol ediniz.

  • Kondens geri kazanım oranını arttırmaya çalışınız. Böylece yapılacak blöf miktarı düşer, besleme suyu sıcaklığı artar. Sistemin su tüketimi de azalmış olur.

  • Suyun demineralizasyonu işleminin yatırım ve çalışma maliyetlerini, blöf kayıplarının azalmasıyla oluşacak kazançlarla karşılaştırmak için ekonomik değerlendirmeleri yapınız.

  • Kazanınızın üretici firmasının belirttiği toplam çözünmüş katı madde değerlerini kendi değerlerinizIe karşılaştırınız. Sürekli çalışma koşullarında firmanın belirttiği en yüksek değerleri aşmayınız.
  • İşletme ve ülke ekonomisi şartlarını iyileştirmek için blöf ısısı geri kazanma sistemleri tesis ediniz.
  •  

BLÖF ISISI GERİ KAZANIMI

Sürekli blöf işlemi uygulayan buhar kazanlarında, ısı geri kazanım sistemleri uygulanarak, blöfden dolayı meydana gelen enerji ve su kayıpları minimum düzeye indir ilebilir. Bir çok blöf ısısı geri kazanım sistemi sıcak blöf suyunu besleme suyunun ön ısıtmasında kullanan basit ısı eşanjöründen ibarettir.
Bu sistemlerde atılan blöf suyu, bir eşanjörden geçirilerek üzerinde taşıdığı ısı besleme suyuna aktarılır. Bu durumda flash buhar oluşması olmayacağından tüm su kaybedilir. Bu tür ısı geri kazanım sistemleri, flash buhar kayıplarının önemli olmadığı düşük basınçlı kazanlarda uygulanırlar.

Yüksek basınçlı kazanlarda, atılan suyun bir kısmının miktarı ve geri kazanılması da önem kazandığından, flash buharlı blöf ısı geri kazanım sistemleri uygulanır.
Flash buharlı blöf ısısı geri kazanma sistemlerinde kazandan doyma sıcaklığına yakın sıcaklıkta çıkan blöf, bir blöf flash buhar tankına verilir. Blöf tankının atmosferik veya çok daha düşük bir basınçta çalışması nedeniyle blöf tankına verilen blöf suyu, bu basınca uyan doyma sıcaklığına kadar soğur. Bu esnada üzerindeki fazla ısı, blöf suyunun bir bölümünü buharlaştırır. Oluşan flash buhar, degazör veya benzeri bir düşük basınçlı buhar kullanıcısına gönderilebileceği gibi, bir flash buhar eşanjörü tarafından yoğunlaştırılarak üzerindeki ısı ve kaliteli su geri kazanılabilir.

Aşağıdaki tablodan, kazan işletme basıncına bağlı olarak oluşacak flash buhar miktarlarını, kazan kapasitelerinin yüzdesi olarak okuyabilirsiniz.

Kazan

İşletme

Basıncı

Buhar/

Blöf

Sıcaklığı

Buhar Basıncına ve Blöf Oranına

Bağlı Olarak Flash Buhar Yüzdeleri (%)

Blöf Yüzdesi   (%)
atü  °C 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,5 110,79 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17
1 119,62 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,34
2 132,88 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60
3 142,92 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80
4 151,11 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,88 0,97
5 158,08 0,22 0,34 0,45 0,56 0,67 0,79 0,90 1,01 1,12
6 164,17 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 0,88 1,01 1,13 1,26
7 169,61 0,28 0,41 0,55 0,69 0,83 0,97 1,10 1,24 1,38
8 174,53 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,19 1,34 1,49
9 179,04 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60
10 183,20 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70
11 187,08 0,36 0,54 0,72 0,90 1,07 1,25 1,43 1,61 1,79
12 190,71 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,32 1,50 1,69 1,88
13 194,13 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,38 1,57 1,77 1,96
14 197,36 0,41 0,61 0,82 1,02 1,23 1,43 1,64 1,84 2,05
15 200,43 0,43 0,64 0,85 1,06 1,28 1,49 1,70 1,91 2,13
16 203,35 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20
17 206,14 0,45 0,68 0,91 1,14 1,36 1,59 1,82 2,05 2,27
18 208,81 0,47 0,70 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11 2,35
19 211,38 0,48 0,72 0,97 1,21 1,45 1,69 1,93 2,17 2,42
20 213,80 0,50 0,75 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 2,24 2,48
25 224,99 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80
30 234,55 0,62 0,93 1,24 1,55 1,86 2,17 2,48 2,79 3,10
35 243,04 0,67 1,01 1,35 1,69 2,02 2,36 2,70 3,03 3,37
40 250,62 0,73 1,09 1,45 1,82 2,18 2,54 2,91 3,27 3,63


Örnek :
Bir buhar kazanının kapasitesi 10 ton/h, blöf oranı % 8, işletme basıncı 16 atü ise,
Blöf sistemi ile dışarıya atılacak blöf suyu miktarı :    10.000 x %8 = 800 kg/saat olmaktadır.
Sisteme beslenen tamamlama suyu sıcaklığı 15°C olarak kabul edildiğinde, atılan bu enerjiyi tamamlamak için
800 x (203 - 15) = 150.400 kcal/saat ilave enerji harcanması gerekmektedir.
Bir ısı geri kazanma sistemi ile blöf ısının geri kazanılması durumunda, blöfün 40
°C ye kadar soğutulacağını kabul edildiğinde geri kazanılacak enerji   800 x (203 - 40) = 130.400 kcal/saat olmaktadır.
Bu durumda blöf kayıplarının %87 si geri kazanılmış olmakta, toplam blöf enerji kaybı, kazan kapasitesinin %8 i yerine %1,06 sı kadar olmaktadır.

Yukarıdaki tablodan blöf sisteminde oluşacak flash buhar yüzdesini %1,76 olarak okuruz. Oluşacak flash buhar miktarı ise  
10.000 x %1,76 = 176 kg/saat   olmaktadır.
Günde 24 saat, yılda 300 gün, dolayısıyla yılda 7200 saat çalışan böyle bir işletmede zorunlu hal dışında kaybedilen veya geri kazanılabilecek su miktarı :   7.200 x 176 / 1000 = 1.267 ton /yıl olmaktadır.

Yüksek basınçta
yüksek kapasiteler ile çalışan sistemlerde, blöfden ısı ve su geri kazanımı genellikle çok daha avantajlı olabilmektedir.

Yukarıdaki yazı ve bigilerin bir bölümü ELEKTRİK İŞLERİ ETÜTÜ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nün "Sanayide Enerji Tasarrufu" başlığı altındaki web sayfalarından derlenerek düzenlenmiş ve kullanılan grafikler aynen kopyalanmıştır. Tarafımızca enerji yönetimi ve tasarrufu konularında çok yararlı görülen bu yazı dizisi, pdf formatında düzenlenerek web sitemizde bilgi ve kullanımınıza sunulmuştur.
             Sanayide Enerji Tasarrufu.pdf
Enerji konusunda önemli ölçüde genel kültür ve bilgi sunan bu sitenin tümüyle okunarak incelenmesini öneririz.
 http://www.eie.gov.tr/

 

DEMİR MAKİNA SÜREKLİ BLÖF SİSTEMLERİ

Endüstri tipi kazanlarda yüzey blöfü ve dip blöfü olmak üzere 2 ayrı blöf sistemi kullanılır.
Yüzey blöfü, kazan veya dram su seviyesinde oluşan köpükleri tahliye etmek amacıyla zaman ayarlı bir sistem tarafından kontrol edilen bir motorlu vana vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Dip blöfü, kazan içindeki suyun konsantrasyonuna bağlı olan iletkenlik değerinden ikaz alarak çalışan bir motorlu vana tarafından gerçekleştirilir.
Her iki sistem de ortak bir blöf ısısı geri kazanma sistemine bağlanır.
Sistemde birden fazla kazan olması durumında da blöf ısısı geri kazanma sistemi tüm kazanlar için ortak olarak tesis edilir.

Talebiniz halinde, kazanlarınızda uygulayacağınız blöf ve blöf ısısı geri kazanma sistemleri tarafımızca taahhüt edilebilir.

 

DEMİR MAKİNA BLÖF ISISI GERİ KAZANMA EŞANJÖRLERİ

Blöf Isısı Geri Kazanma Eşanjörleri, kazan blöflerinin kirlilik durumu göz önüne alınarak U borulu konstrüksiyonda, kolay sökülebilir ve temizlenebilir tipte, geniş boru aralıkları ile özel olarak tasarlanıp imal edilirler. Eşanjör yüzeyleri, azami ısı geri kazanımı sağlamak amacıyla yüksek kirlilik faktörleri kullanılarak büyük tutulur. Blöf, eşanjörün gövde kısmına (boruların dışına) verilir, soğutma suyu boruların içinden geçer.
Blöf soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları düşük olduğunda, korozyon tehlikesi olmayacağından siyah malzemeden imal edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak soğutma suyu çıkış sıcaklığının 60°C ve daha yüksek sıcaklıklarda olması istendiğinde, yumuşak suyun korozif etkileri göz önüne alınarak suyun sirküle ettiği boru devresinin paslanmaz olması daha uygun olacaktır.
Blöf soğutma suyunun her an yapılabilecek bir blöf işlemi dikkate alınarak sürekli olarak sirküle etmesi gerekirse de, suyun sisteme verilmesi, blöf çıkış sıcaklığından bir termostat tarafından ikaz alan bir motorlu veya selenoid vana ile de sağlanabilir.
Otomatik blöf sistemleri uygulanan yerlerde, blöf soğutma suyu da bu sistem ile senkronize edilerek verilebilir.

 

Bir buhar üretim tesisinde "Kondens ve Blöf Isısı Geri Kazanma Sistemleri" ayrı ayrı uygulanabileceği gibi müşterek olarak kombine bir şekilde de uygulanabilir.


 

Tarafımızca sisteminize özgü bir analiz yapabilmemiz için gerekli olan, aşağıda sıralanan tablo maddelerinin karşılıklarını doldurup tarafımıza ilettiğinizde, sisteminiz değerlendirilerek sonuçları ve çözümleri tarafınıza en kısa zamanda iletilecektir.

Firma Ünvanı  
Adresi  
Telefon      
Fax  
Yetkili  Adı Soyadı   Görevi  
email      
Kazan No. 1 2 3
Kazan Isıtma Yüzeyi           m2      
İmalatçı Firma      
Kazan İşletme Basıncı         atü      
Kazan Kapasitesi               kg/h      
Yakıt Cinsi      
Brülör Markası ve Tipi      
Brülör Kapasitesi      
Yakıt Harcamı      
Çalışma Durumu  Faal / yedek Faal / yedek Faal / yedek
Fiili Buhar Üretimi              kg/h      
Baca Gazı Çıkış Sıcaklığı    °C      
Kondens Dönüş Oranı         %      
Kondens Tankı Sıcaklığı        °C      
Kazan Blöf Şekli      
Blöf Miktarı kg/h veya Oranı      
Yüzey Blöfü

var - yok

var - yok var - yok
Dip Blöfü var - yok var - yok var - yok
Blöf Şekli      
Blöf Isısı Geri Kazanma Sistemi

var - yok

var - yok var - yok
Kondens Isısı Geri Kazanma Sistemi var - yok var - yok var - yok
Sistemde Geri Kazanılacak Isının Kullanılması Muhtemel Yerler

Kazan Besi Suyu Isıtılması  -  Kullanma Suyu Isıtılması

Düşünceler ve Talepler  

 

 

KONDENS ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

ISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

EKONOMİZERLER

HAVA ISITICILARI

ATIK ISI
KAZANLARI

TURBULATÖRLER

EŞANJÖRLER

ANA
SAYFA

 

mail: mail@demirmakina.com